Diensten

Beschermingsbewind

Wanneer u wegens schulden, uw lichamelijke of geestelijk toestand tijdelijk of blijvend niet in staat bent uw financiën te regelen, kan u uw financiën over laten nemen door een bewindvoerder. Hiervoor kunnen wij met u een aanvraag indienen bij de Rechtbank. De rechter zal beoordelen of bewindvoering nodig is. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, geeft de Rechtbank een beschikking af. Vanaf dat moment, staat u officieel onder bewind.


Hoe werkt bewindvoering:

Wij openen voor twee rekeningen voor u, namelijk een leefgeld- en een beheerrekening. De beheerrekening is bedoeld alle inkomsten en uitgaven. Wij zullen vanaf deze rekening alle betalingen voor u gaan doen. Van de leefgeldrekening ontvangt u een pas. Op deze rekening zal uw leefgeld overgemaakt worden. Dit is bedoeld voor levensmiddelen en persoonlijke verzorging.

Curatele

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld.

Mentorschap

Als u door geestelijke of lichamelijk beperkingen zelf uw persoonlijke belangen niet meer kunt behartigen, dan kunnen wij dit als mentor voor u overnemen. Dit biedt bescherming en voorkomt misbruik van uw situatie door anderen. Mentorschap wordt uitgesproken door de rechter.


Mentorschap wil zeggen dat wij u helpen met uw persoonlijke situatie, maar niet met uw financiële situatie

Budgetbeheer

Middels budgetbeheer kunnen we ondersteuning bieden op financieel gebied, zonder tussenkomst van de rechter.


Dit wil zeggen dat er geen verzoek voor budgetbeheer hoeft te worden ingediend bij de Rechtbank, maar dat wij met u gelijk aan de slag kunnen gaan. Wij beheren uw financiën, maar u heeft wel een eigen verantwoordelijkheid.


Hoe werkt budgetbeheer

Bij ons kantoor hanteren wij twee vormen van budgetbeheer, namelijk budgetbeheer basis en budgetbeheer totaal.


Indien u kiest voor budgetbeheer basis, nemen wij de betalingen van uw vaste lasten van u over. Het bedrag dat na de betaling van de vaste lasten resteert, wordt naar uw rekening overgemaakt. Van dit geld dient u alle overige kosten te betalen, boodschappen van te doen en eventueel andere uitgaven mee te financieren. Er wordt van u verwacht dat u zelf spaart voor onvoorziene uitgaven.

Cliënt worden bij Hagenaars Bewindvoering in 4 stappen:

STAP 01

Ik wil geholpen worden door Hagenaars Bewindvoering

STAP 02

Na een persoonlijke intake, vullen we de formulieren in en sturen ze op naar de Rechtbank

STAP 03

We schrijven iedereen aan zodat al uw post naar ons komt.

STAP 04

Nadat alles is geregeld is nemen we beheer over uw financiën.

Wij begrijpen dat dit aardige stappen zijn, maar verzekeren dat dit veel meer rust oplevert. U kunt ten alle tijden meekijken met ons als het gaat om uw geldzaken. Wij werken daarom met een extern bedrijf genaamd OnView die al uw bankzaken bijhoud en u dus waar u ook bent in kan loggen en kan kijken wat er betaald is.